Bristande säkerhet på svenska byggarbetsplatser

Under förra året inträffade 3 673 arbetsskador på svenska byggarbetsplatser.  Allt enligt statistik från Arbetsmiljöverket.  Byggbranschen hör därmed till den tredje mest olycksdrabbade i landet. 71 procent av byggarbetarna har någon gång varit med eller varit vittne till en olycka.

Sveriges byggföretag präglas fortfarande av en bristande säkerhetskultur. Sex av tio byggarbetare använder inte den skyddsutrustning som rekommenderas. En av fem oroar sig för att skada sig på jobbet. Uppgifterna finns i en rapport framtagen av företaget Skydda.

Företaget Skydda har undersökt vad skyddsombud och byggarbetare anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Rapporten visar att det behövs vidtas åtgärder inom flera olika områden. Kunskapen om personlig skyddsutrustning är låg bland byggarbetare, säger Jonas Peterson, vd på Skydda . Många arbetsgivareplanerar inte in säkerhetsarbetet i projekteringen. Underleverantörer utsätts exempelvis för onödiga risker.

En av fem byggarbetare, 21 procent, är oroliga för att drabbas av en olycka i arbetet. 71 procent av byggarbetarna och hela 86 procent av skyddsombuden har någon gång har varit med om eller bevittnat en olycka på arbetet.

Rätt skyddsutrustning

Tre av fem skyddsombud, 63 procent, känner sig trygga i att alla medarbetare i organisationen använder rätt personlig skyddsutrustning.

Skyddas rapport visar att drygt två av fem byggarbetare saknar tillräcklig kunskap i att testa sin skyddsutrustning.

− För att minska antalet olyckor måste både byggherrar och ledningsgrupper på svenska byggföretag prioritera arbetsmiljöfrågan mer än idag, säger Jonas Peterson. Säkerhetskulturen är trots allt en attitydfråga, och något som fler borde prioritera i högre grad.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-04-06 20:46:21

Anmäl dig här till Byggarens nyhetsbrev

Mest läst

Senaste nummer

Din röst är viktig