Gasklockan blir ny scen

  Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli en ny scen med ett brett utbud av kultur och evenemang. Verksamheten kommer att drivas av företaget Pophouse.

Gasklocka 2,som den kallas‚ är ritad av Ferdinand Boberg. Den vackra byggnaden är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från industri till en plats med utbud av service, kontor, handel och upplevelser. Gasklocka 2 stod färdig 1899.

 Exploateringsnämnden i Stockholm beslutar nu om genomförande av en publik scen i Gasklocka 2. Stockholms stad kommer att äga och förvalta denna Gasklocka 2 och scenen som ska byggas i klockan.
− Pophouse Entertainment Group är den aktör till vilken staden kommer hyra ut Gasklocka 2, och som kommer att driva scenverksamheten, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.


Brett utbud
En av storägarna inom Pophouse är artisten Björn Ulveaus. Ett av Pophouse tidigare engagemang är Hasselbacken och Cirkus på Djurgården.
Pophouse ambition med gasklockan är ett brett utbud med livemusik, standup, teater, shower mm under kvällstid. Pophouse vill skapa ett levande och öppet hus under så många av dygnets timmar som möjligt. Det möjliggör andra aktiviteter under dagtid. Här ser Pophouse möjligheter att samarbeta med flera olika aktörer.


Mångsidig användning
För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan. På taket av den inre byggnaden kommer utrymme finnas för både restaurang och event, som kan ta emot cirka 1 000 gäster.
Salongen med den stora scenen kommer att rymma cirka 1 750 platser för sittande publik och med stående publik kan Gasklockan ta emot 2 300 personer som mest.
Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om till bankett och anpassas för krogshower. Idag saknas en scen av den storleken i Stockholm, som också kan erbjuda en så mångsidig användning.
Förberedande arbeten pågår under 2022. Byggnation av scenen är planerat att starta 2023. Evenemangsverksamhet bedöms komma igång under hösten 2026.


Om Gasverket
Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrummiljö, med service och kultur, är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.
Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihistoriskt viktigt, och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Sedan dess har stadsgas för värme, ljus och matlagning producerats på platsen och området har därför varit stängt för allmänheten.
Nu pågår nästa fas i Gasverkets historia där området öppnas upp. Här ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med skola, service, handel och kontor. Men det blir också en besöksdestination med scen, hotell och museum.
Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna.
Den stora skillnaden är proportionerna; Gasklocka 2 är betydligt större än Gasklocka 1.

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-05-20 20:21:49

Senaste nummer

Din röst är viktig