Titania inleder samarbete med SBB

Titania Holding AB har inlett ett samarbete med SBB i Norden AB. Avtal har slutits om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB.

Bolaget som nu de två företagen etablerar ska på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvm BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.

− Med det avtalsupplägg vi har, utnyttjar vi det gemensamma bolaget Titanias kapacitet inom projektutveckling samtidigt som vi drar fördel av SBB:s finansiella styrka, säger Einar Janson, VD, Titania. 

− Vi ser fram emot att samarbeta långsiktigt med SBB och på sikt lägga in fler lämpliga projekt i joint-venture-bolaget,

− I SBB:s fokus på samhällsbyggnad är utveckling av byggrätter och nyproduktion av bostäder en viktig del. Med strategiska samarbeten som detta kan vi optimera värdeskapandet i processen, säger Krister Karlsson, vice VD, SBB.

Byggföretaget Titania är ett ungt företag inom byggbranschen. Ett företag som grundades under inledningen till år 2000 som ett enmansföretag. En svensk byggare enligt klassisk modell.

2009 passerade företaget en omsättning på 100 miljoner kronor. Enligt årsredovisningen för 2019 låg omsättningen på 140 miljoner kronor.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-06-16 11:45:37

Senaste nummer

Din röst är viktig