Fortsatt oro för cementkris

Oklart vad som sker efter respit på åtta månader

Gotland och Slite står för 75 procent av all utvinning av kalk i landet. Men nu hotas företaget Cementas brytning av kalk i Slite.

När en dom i Mark-och miljööverdomstolen kunde innebära ett stopp i oktober för cementproduktion i Slite, gav regeringen Cementa ytterligare åtta månader med kalkbrytning.

Men vad som sedan när denna respit gått ut, oroar den svenska byggbranschen. Om produktionen i Slite upphör, kan resultatet bli ett stort underskott av cement i landet – och därmed försenas en rad byggen.

Byggföretagen har varit mycket drivande i att upplysa om möjliga konsekvenser av vad ett stopp av produktionen på Gotland kan innebära. Cementas tillstånd att bryta kalk gick först ut 31 oktober i år – ett tillstånd som nu förlängts med åtta månader.

Domen i Mark-och miljööverdomstolen har dock överklagats – och om prövningstillstånd ges- innebär det att utgången kan bli en annan. Målet tas då upp igen, men nu i Högsta Domstolen, som kan bifalla fortsatt brytning av kalk på Gotland.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, har i pressen påpekat att organisationen länge varnat för konsekvenserna av domstolens beslut. En cementkris i landet kan då bli uppenbar. Hon säger samtidigt i en intervju i Dagens Industri att åtta månader går fort.

Många har sagt att import av cement kan vara ett alternativ – i fall kalkbrytningen upphör på Gotland. Men det är inte så självklart att det finns nog med cement att importera, cement finns det inte ett direkt överskott av i resten av Europa.

Enligt Byggföretagen kan hela 175 000 jobb inom byggbranschen hotas om cementtillverkningen upphör på Gotland. Inom sektorer närliggande byggbranschen kan hela 280 000 jobb vara i riskzonen. En cementkris i landet kan sålunda få mycket stora konsekvenser för Sverige.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-08-25 07:08:40