Starkt intresse för rotavdrag

Enligt statistik för första halvåret är intresset för rotavdrag påfallande stort. Enligt Villaägarförbundet kan man tala om rekord i rotavdrag. I alla fall i siffror. En orsak är pandemin som bidragit till att hushåll rustat upp sitt eget boende.

Den starkaste ökningen av rot inleddes redan under 2020. Rotavdragen ökade då i 248 av landets 290 kommuner. Lena Söderström, jurist vid Villaägarförbundet, säger till tidningen Dagens Industri att man inte förväntat sig så här stort intresse för rotavdrag.

Rotavdrag infördes i Sverige 2009. Villaägarförbundet konstaterar att inte sedan 2015 har över 800 000 personer gjort avdrag för rot som under första halvåret i år.

Det totala värdet på landets rotavdrag uppgick under första halvåret till 5,6 miljarder kronor. Under 2020 var siffran under motsvarande tidsperiod 4,9 miljoner kronor. Om man går tillbaka till 2019 var siffran för rotavdrag 4,6 miljoner kronor under första halvåret.

Siffran för vad den genomsnittliga husägaren drar av i rot är dock ungefär densamma som tidigare, ökningen kan alltså förklaras med att fler hushåll gör avdrag i landet. Det genomsnittliga avdraget under första halvåret 2021 var på 6539 kronor, ungefär samma belopp som under föregående år.

Villaägarförbundets bedömning är att man tror att den höga nivån på rotavdrag håller i sig. Antalet företag som anlitades av kunde för rotavdrag var under perioden 154 000 företag.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-08-25 07:27:35

Senaste nummer

Din röst är viktig