Xervon förvärvar Optimal Byggställning

Företaget Xervon tillhör idag en av Sveriges största leverantörer av ställningar och väderskydd för byggbranschen. Företaget fortsätter nu att förvärva företag, nu senast Optimal Byggställning i Dalarna. Xervons förvärv innebär att man etablerar sig även i nedre Norrland.

Optimal har en stark marknadsposition i Dalarna. Företaget har en kundbas främst inom energi-, skogs- och övrig basindustri. Bolaget är baserat i Borlänge och Avesta, har idag 16 anställda och omsatte 2020 18 miljoner kronor.

I syfte att kunna möta en ökad efterfrågan har Optimal sökt en stark, långsiktig ägare. Ett företag med finansiella och goda organisatoriska förutsättningar.
Mattias Wall, styrelseordförande i Optimal, säger att Optimal varit medveten en tid om att företaget behöver verka i ett större sammanhang. Xervos bud kom då lägligt.
- Visst blir man smickrad när en av Sveriges största aktörer hör av sig, säger Mattias Wall. Xervon är en riktigt bra match för Optimal som med en stark ägare i ryggen får den uppbackning och trygghet som behövs för att kunna ta nästa steg i sin utveckling.
- Det känns bra gentemot egna medarbetare och kunder att Optimal fortsätter, nu tillsammans med Xervon, säger Mattias Wall.
För Xervon, vars tillväxtstrategi hittills varit fokuserad främst på befintliga marknader, innebär förvärvet av Optimal närvaro på en ny och strategiskt viktig marknad.
Jens Sjöberg, VD i Xervon, säger att de två företagen har mycket gemensamt.
- Vi känner väl till Optimal sedan tidigare och vet vilken stark position de byggt upp lokalt, detta genom bra service och goda kundrelationer.
- Med våra resurser och vårt kunnande i ryggen finns alla förutsättningar att avsevärt växa ställningsverksamheten i regionen, säger Jens Sjöberg. Det gläder mig att få välkomna ett trevligt gäng i Borlänge till Xervon-familjen.

Xervon ingår i den tyska industrikoncernen Remondis som i Sverige förvärvat återvinningsföretaget Infinitum.

Xervon är verksamt inom teknikåtervinning genom företaget Mirec.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-08-25 07:44:00

Senaste nummer

Din röst är viktig