Stena och Rockwool i samarbete om stenull

Företagen Stena Recycling och Rockwool har sedan länge ett samarbete avseende återvinning av stenull. Meningen är att återvinna produkten helt och hållet istället för att stenull ska gå till deponi.

− Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på deponi om några år. Materialet är fullt återvinningsbart och det finns dessutom etablerade system som vi vet fungerar bra, säger Michael Eng, vid Stena Recycling i Borås.

 Michael Eng har varit en av de drivande för ökad återvinning av stenull. Han ser att samarbetet med Rockwool innebär både vinster för miljö och företagens ekonomi.


2008 blev Rockwool kontaktat av en kund som ville ha en återvinningslösning för stenullsspill. Rockwool kontaktade Stena Recycling och tillsammans utvecklade de båda företagen en lösning för att hjälpa den gemensamma kunden. Det här blev inledningen till ett samarbete vad gällde stenull de två företagen emellan.


− Vi såg redan från början att samarbetet var viktigt både ur miljösynpunkt och för att stärka affärerna, säger Michael Eng.

Stena Recycling har 80 års praktisk erfarenhet inom återvinning och är i dag norra Europas ledande återvinningsbolag. Erbjudandet om att ta tillbaka och återvinna stenullsisolering är ett sätt för Stena Recycling att hjälpa kunder att nå höga miljömål och minska företagens deponimängder.


− De här kraven tar allt större plats i projekten nu och jag är glad att vi tidigt började fundera på hur vi kan möta kundernas behov, säger Michael Eng.

− Anledningen till det ökade intresset är förstås de ökade kraven på hållbarhet i byggprojekten, men även ekonomiska incitament har spelat en viktig roll. I vissa regioner har deponipriserna till exempel ökat med 300 procent, berättar Michael Eng.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-09-07 20:43:55

Senaste nummer

Din röst är viktig