Nedgång för detaljhandelsbyggandet

 

Enligt analysföretaget Navet Analytics är utvecklingen för detaljhandelns investeringar inom husbyggnad relativt omfattande.

Under 2020 uppgick detaljhandelns investeringar inom husbyggnad till 5,6 miljarder kronor. Det var en minskning med drygt 30 procent jämfört med 2019, vars volym då i sin tur var 12 procent lägre än 2018.


Bakgrunden till nedgången står att finna i ökad e- handel. Istället för att bege sig till butiken, inhandlar kunden mer och mer det nödvändiga via nätet. Behovet av ny butiksyta har därmed minskat.


Under årets första kvartal 2021 uppgick de påbörjade investeringarna i husbyggnad till drygt 2 miljarder kronor. Det utfallet innebar en minskning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020.


Jens Linderoth, analytiker vid Navet, hänvisar utvecklingen till att den troligen har sin grund i e-handelns tillväxt och att antalet traditionella butiker blivit färre.


− Trenden har dessutom accelererat under pandemin, med allt fler detaljhandlare på obestånd, säger Jens Linderoth.
Linderoth menar att det finns risk för en fortsatt utveckling under året. Detta mot bakgrund av den ekonomiska skada som pandemin åsamkat detaljhandeln.


Investeringar kan därmed flyttas fram något i tiden. Att bygga om klarar sig dock bättre än att bygga nytt.

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-09-07 20:52:25

Senaste nummer

Din röst är viktig