Mer än hälften av nya husbyggen i storstadslänen

 

En rapport från företaget Navet Analytics, visar att knappt 55 procent av landets påbörjade investeringar inom byggbranschen, var koncentrerade till Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Tidsperioden gäller första kvartalet för i år.

Magnus Klein vid Navet Analytics säger, att förhållandena varit ungefär desamma under de senaste två åren. En utveckling som inleddes 2019 fortsätter sålunda.


− Om takten i investeringarna under första kvartalet skulle fortsätta under hela året, skulle det innebära en ökning på riksnivå med 15 procent, säger Magnus Klein.


− Här ligger storstadslänen i linje med utvecklingen på risknivå, med undantag för Västra Götalands län, som visar en årstakt i investeringarna med 25 procent.


Tillväxten i Västra Götaland har skett på bred front och berört de flesta sektorer på byggmarknaden.


− Utvecklingen för påbörjade investeringar inom kontor, handel och hotell visar dock på en svagare utveckling, enligt Klein.

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-09-07 20:59:29

Senaste nummer

Din röst är viktig