Nu kommer hantverkarnas egen barometer

Nu kommer Hantverkarbarometern, en återkommande enkät riktad till Sveriges hantverkare. Det är Beijer Byggmaterial som kommer att ställa samman materialet. Enkäten kommer att presenteras 2-3 gånger per år. Innehållet gäller sådant som inte minst kan avgöra en snickares val av material.


Geir Thomas Fossum heter Beijer Byggmaterials VD. Han säger om barometern, att den ska ge en god inblick i en hantverkares arbete. Frågorna kan gälla arbetsförhållanden, miljö, utveckling och framtid.

Hantverkare från hela landet kommer att ingå i enkäterna.

− Hantverkarbarometern gör att både hantverkare, företag och bransch kan få en samlad inblick i hantverkarnas behov, säger Geir Thomas Fossum.

− Barometerns ambition är att ge en så allsidig bild av byggbranschen som möjligt. Hantverkare, oberoende inriktning, kommer att erbjudas möjlighet att registrera sig på hantverkarbarometern.se

Någon övre gräns för hur många hantverkare som kommer att ingå i enkäten finns inte.

− Vi vill engagera hantverkare runt om i hela Sverige, oavsett inriktning och verksamhetsområde, säger Geir Thomas Fossum.

− Självfallet är det inget krav att man är kund hos Beijer Byggmaterial för att få delta. Hantverkarbarometern är till för alla Sveriges hantverkare, påpekar Geir Thomas Fossum.

Resultaten från den första enkäten kommer att redovisas senare under hösten.

 

 

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-09-21 20:39:45