JOBBA SÄKERT PÅ HÖG HÖJD

Varje år drabbas 11 000 personer i Sverige av fallolyckor. Ett företag som specialiserat sig på ökad säkerhet i arbetet är Zarges. Företaget har nu utarbetat olika modeller för att minska olyckorna.

Statistik från AFA Försäkring visar att den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor, och varje år drabbas 11 000 personer i Sverige. Företaget Zarges satsar nu ytterligare för ökad trygghet på jobbet. Företagets senaste giv är att öka medvetenheten bland landets hantverkare. Företaget riktar sig nu bland annat till landets snickare, målare, elektriker och plattsättare, där god kunskap för tryggare arbetsplatser ska förmedlas.

Pax Tower
Företaget har ett omfattande sortiment för en trygg arbetsplats för hantverkaren. Hit räknas exempelvis produkter som PaxTower, en fällbar hantverkställning. De som nyttjar Pax Tower kan nå arbetshöjder på upp till 7,65 meter – och detta genom att säkert manövrera den fällbara ramen med en hand.

Att arbeta med byggnadsställningar, på höjd, på platser som är svåra att komma åt eller med farligt arbetsmaterial är en del av det dagliga arbetet för snickare, målare och elektriker. Målare kan till exempel inte klara sig utan stegar och byggnadsställningar när de målar husväggar eller arbetar i höga trappor.

Ofta används tillfälliga och osäkra konstruktioner för detta ändamål. Om man till detta adderar ett mindre noggrant beteende, ökar risken för olyckor. Men detta behöver inte alltid vara fallet. Alla som arbetar på hög höjd kan analysera farorna och välja lämplig accessutrustning relativt enkelt. På så sätt kan olyckor effektivt undvikas.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-09-21 20:51:37