Fler företag drabbade av inbrott

Under de senaste två åren har antalet inbrott hos svenska företag ökat.  

Byggbranschen är inget undantag, då inbrott både hos byggföretagen och på byggarbetsplatserna är vanligt förekommande. Organisationen Svenskt Näringsliv påpekar, att företagen måste bli lika uppmärksamma på de ”vanliga inbrotten” som man idag blivit varse osäkerheten inom cybervärlden.

Idag lägger företag dubbelt så mycket krut på cybersäkerhet som på säkerhet som skyddar företagets byggnader eller områden. Allt enligt företaget Marketsandmarkets som har gjort analysen. Inbrotten ökar samtidigt hos svenska företag, och byggbranschen är som sagt inget undantag.

− Jag vill påstå att det är lättare att bryta sig in i en byggcontainer och stjäla ett företags verktyg än att ta sig in i samma företags e-post, säger Henrik Otterstedt vid företaget Heras som specialiserat på att skydda företag för inbrott.

− Samtidigt uppmärksammas “byta lösenord-dagen” men det finns ingen motsvarande dag för områdes- eller skalskydd i kalendern, trots att det varje dag rapporteras om inbrott i byggbranschen.

 21 procent utsatta för inbrott
Att inbrotten ökar visas i en studie gjord av Svenskt Näringsliv. Studien baseras på svar från 2 272 svenska företag. Mellan år 2018 och 2020 blev 21 procent av företagen någon gång utsatta för ett inbrott, medan fem procent utsattes för något synligt eller osynligt cyberbrott.

− För att minska risken för inbrott krävs fokus på alla delar, inte bara på cybersäkerhet, säger Henrik Otterstedt. När den fysiska delen glöms bort, riskerar företagen att råka ut för ännu fler inbrott. Man lägger mer pengar på cybersäkerhet än att skydda sin utrustning.

− Det blir dessutom lättare för brottslingar att fysiskt ta sig in i företagens system, nätverk och datorer, säger Henrik Otterstedt.

Samtidigt som inbrotten ökar, visar undersökningarna från Marketsandmarkets att satsningarna på cybersäkerhet väntas öka med cirka 60 procent under de närmaste åren. Satsningarna på den fysiska säkerheten verkar öka med endast 30 procent.

Heras är en europeisk, ledande helhetsleverantör av permanenta och tillfälliga lösningar för områdesskydd. Företaget finns i över 24 länder. Företaget konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller lösningar för flera olika branscher. Heras har sex kontor och cirka 100 anställda över hela Sverige. Av dessa arbetar ett 20-tal vid fabriken i Ystad.

E-mail:leifmgn@gmail.com
Publicerad 2021-10-19 21:28:18

Senaste nummer

Lås och Beslag

Din röst är viktig