Chockhöjning på OSB kan bli permanent

Byggmaterialhandlare över hela landet har fått besked om en omedelbar höjning med cirka 20 procent på OSB-skivor efter brand i en limfabrik i Kina.  Grossister i Sverige flaggar för att höjningen blir permanent, skriver Byggarens systertidning Järn Bygg Färg. Det finns bara två fabriker som tillverkar det aktuella limmet för OSB-skivor. En återfinns i Tyskland och denna har nyligen eldhärjats medan den andra är lokaliserad i Kina. Nu har även den kinesiska fabriken drabbats av en brand vilket gör att limmet inte har gått att få tag på.

Den fabrik i Baltikum som tillverkar OSB-skivorna och använder det nämnda limmet kunde till att börja med inte tillverka några skivor men planen var att ersätta limmet med en annan typ av lim och få igång produktionen i maj.  Under tiden rådde stor brist på OSB.

- Sådant här är väldigt sällsynt. Det blir en bristsituation en tid framöver, säger Jakob Lindstrand på XL-Bygg till Byggmaterialhandlarnas förbundsorgan Järn Bygg Färg.

 Och detta drabbar inte bara XL-Bygg utan samtliga bygghandelskedjor i landet eftersom också de är beroende av fabriken i Kina.

17 och 20 procents höjning

Följden blir nu att de OSB-skivor som finns i lager får en prishöjning på 17 respektive 20 procent beroende på typ av skiva. Kunderna har informerats och undrat om det verkligen stämmer.

- Vi hänvisar till force majeure. Riksbyggarna har frågat efter dokumentation och vi har visat tidningsartiklar och medieuppgifter som visar att branden ägt rum, berättar Jakob Lindstrand som uppger att också mindre snickarfirmor har tagit emot beskedet med förvåning.

 Helt utlämnade är dock inte byggarna. Det finns andra material.

- Man kan använda plywood men det blir förstås dyrare, säger Jakob Lindstrand.

 Grossisterna har fått information om att läget håller på att rätta till sig. I skrivande stund finns tillräckligt med volymer tillgängliga till det nya priset.

- I och med att vi accepterar det nya priset får vi de volymer vi behöver, menar Roger Fransson, på inköp och försäljning på Ljungberg Fritzoe AB.

Roger Fransson har på samma sätt som Jakob Lindstrand mött förståelse för prishöjningen från sina kunder, återförsäljarna.

- Det brukar vara svårt att förklara en prishöjning men den här gången var det lättare.

Han menar dock att priserna på OSB-skivor har varit ”extremt låga” jämfört med övriga Europa och här får han medhåll av Lennart Ideskär, försäljnings- och marknadschef på Boa.

- Det har varit en onaturligt låg nivå de sista två åren. Vissa producenter har inte ens velat gå in på den svenska marknaden. Nu blir det mer likt övriga Europa.

Lennart Ideskär har indikationer på att produktionen hos leverantören åter är igång och att kunderna förhoppningsvis kan räkna med normala leveranstider redan i sommar. Däremot vill han redan nu avisera att det troligen inte blir någon återgång till de gamla priserna-

- Nej, vi räknar med att blir det mer likt övriga Europa framöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:mikael.kindbom@vtf.se
Publicerad 2017-06-11 15:39:56