Miss i fallskyddet inte längre ursäktligt

Tydliga instruktioner kring skydd mot fall samt bra utrustning räcker inte längre för att slippa arbetsmiljösanktionsavgifter på 10 000-tals kronor.  Det har kammarrätten slagit fast.

I tre mål som gällde Skanska, Bravida samt ett lokalt företag i Uppsala med ett tiotal anställda fick Skanska avgiften nedsatt till hälften och de två övriga slapp betala något över huvud taget när de överklagade Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten.

När det gäller Uppsala-företaget hade faktiskt ett fall inträffat till följd av slarv med utrustningen. En av de anställda arbetade med att lägga bjälklag på första våningsplanet i en fastighet med en fallhöjd på 2,9 meter.  Arbetsmiljöverket dömde ut en avgift på 46 400 kronor.

Ger utförliga instruktioner

Företaget försvarade sig med att man alltid ger utförliga instruktioner om fallskydd, att personalen har bra kunskaper i ämnet samt korrekt utrustning.  Så hade skett också vid den aktuella arbetsplatsen genom instruktionen att monteringen av bjälklaget skulle ske från byggnadsställning alternativt arbetsbock och där fanns fallskyddsutrustning på plats.

Problemet var att arbetstagaren som föll utförde sitt arbete på eget bevåg utan arbetsledarens närvaro. Att arbetet utfördes utan fallskydd låg utanför bolagets kontroll.

Arbetsmiljöverket kontrade med att det inte ska vara möjligt för bolag att lägga skulden på enskilda arbetstagare.

Gick på bolagets linje

Förvaltningsrätten gick dock på bolagets linje. Säkerhetskulturen var god i bolaget, tydliga instruktioner hade förmedlats till den aktuella arbetsplatsen angående säkerheten och personalen hade kunskaper och utrustning att efterleva detta.

Samma utgång blev det i målet med Bravida men i Skanska-fallet fick bolaget ändå betala halva avgiften på 200 000 kronor  eftersom personalen vid flera tidigare tillfällen slarvat med säkerheten och borde ha informerats tydligare.

Kammarrätten säger blankt nej till nedsättning av avgiften över huvud taget. Med hänvisning till annan praxis menar domstolen att enda ursäkten till att inte följa reglerna är om det har föranletts av ett allvarligt hot mot en person eller egendom.  Att situationen legat utanför bolagets kontroll håller inte.

Jurister drog slutsats

Tre jurister på Foyen Advokatfirma skriver i en artikel publicerad på Mynewsdesk att det efter de här domarna ”inte är tillräckligt att bara utföra den undersökande och genomförande delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är även avgörande att arbetsgivaren ser till och följer upp efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter och säkerhetsinstruktioner för att säkerställa att dessa verkligen följs av arbetstagarna. Om inte detta sker är det arbetsgivaren som ansvarar. Det spelar då ingen roll hur exemplariskt arbetsmiljöarbetet varit i övriga faser”.

 

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-15 14:10:10

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika