Essve återkallar träskruvar

Nu återkallar Essve träskruvar på grund av risk för vätesprödhet som upptäckts vid en analys efter en reklamation.  Det var just vätesprödhet som en metallexpert varnade för i Byggaren före jul.

I nummer 8 av Byggaren som kom ut i december uttalade sig metallexperten docent Olle Grinder om de problem med träskruvar som vi uppmärksammat under hösten.  Essve har hela tiden tillbakavisat alla uppgifter om att det skulle vara fel på deras produkter.  Men flera kunder, proffs såväl som privatkonsumenter, har trätt fram och berättat om att framför allt trallskruvar har gått itu och förstört altanbyggen över hela Sverige.

Kundernas fel

Essves förklaring har hela tiden varit att kunderna gjort fel. De har helt enkelt inte följt de rekommendationer om hur skruvarna ska hanteras som företaget informerat om.  Det har handlat om fel dimensioner och fel typ av infästning för olika typer av konstruktioner. 

Men nu medger Essve för första gången ett produktfel. Så här skriver Essve på sin egen hemsida den 5 januari i år:  ”I december mottog ESSVE en reklamation och genomförde en analys då det fanns tecken på risk för vätesprödhet. I detta fall kunde inte ett produktfel uteslutas. På grund av risk för vätesprödhet i detta parti återkallar vi därför denna batch som har sålts till ett tiotal återförsäljare i Sverige under perioden 23 augusti till 9 oktober 2017. Berörda återförsäljare har kontaktats och informerats.”

Det var just vätesprödhet som Olle Grinder och Byggaren pekade ut som orsak till att skruvar går av.

- Jag är övertygad om att träskruvarna havererat på grund av väteförsprödning och jag ser ingen annan brottmekanism. Teorin att brotten skulle ha uppstått på grund av de spänningar som erhålles när trä blir fuktigt och sväller är helt orealistisk, sa Olle Grinder till Byggaren.

Analys

För att verkligen nu få slutlig visshet om vad som hänt med de aktuella skruvarna uppger Essve att de tagit kontakt med en tredje part som ska analysera de reklamerade produkterna. Enligt Olle Grinder tar en analys rörande väteförsprödning flera månader att utföra och kostar dessutom en hel del pengar.

Men de kunder som Byggaren talat med vittnar om problem med skruvar där köpen ligger upp till flera år tillbaka i tiden.  De flesta av dessa skruvar har sannolikt aldrig gått vidare till en dylik analys. Den altan i Stockholmstrakten som Byggaren skrivit om och som Essve reperarade efter att skruvarna gått itu byggdes ju redan sommaren 2016. Där menade den mycket metallkunnige ägaren att orsaken var just väteförsprödning. Frågan är alltså om problemet bara är begränsat till partiet i augusti förra året. Vad beror i så fall de övriga reklamationerna på? Det återstår fortfarande att besvara.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-15 14:15:49

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika