Byggarbröder vände förlust och skam i ARN till seger i domstol

Två bröder i Boråstrakten har vänt nederlag i Allmänna reklamationsnämnden och uthängning på Svarta listan till seger i tingsrätten.

Den här historien har förföljt bröderna i fem år. Byggaren skrev om fallet för ett år sedan då bröderna hängdes ut på den så kallade Svarta listan i tidningen Råd och Rön. Där hamnar alla företag som vägrar följa Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s utslag.

Bröderna som driver ett byggföretag i Boråstrakten förlorade i ARN mot en kund som beställt en altan med uterum våren 2013.  En fuktskada på innergolvet invid mittstolpen upptäcktes i slutet av 2014. Kunden krävde byggfirman på 10 000 kronor utifrån ett åtgärdsförslag som en besiktningsman lämnat. 

Ovanligt

Det är ytterst ovanligt att hantverkare som förlorat i ARN väljer att låta saken gå till domstol.  Genom det här fallet kan vi nu jämföra hur två rättsliga instanser bedömer samma sak med helt motsatt utgång.

En viktig fråga rent tekniskt är om det plåtarbete som bröderna genomförde utfördes korrekt. Plåtarbetet tillkom då det visat sig att kunden utan byggbolagets vetskap valt ett glasparti som inte var optimalt för trägolv. Bröderna monterade därefter ett fönsterbleck under glaspartiet samt utförde plåtarbete i anslutning till mittstolpen.

Bolaget menade att konstruktionslösningen med fönsterblecket förstörts genom att springan mellan glaspartiet och fönsteblecket försetts med utvändig fog av kunden själv.

ARN drar av besiktningsprotokollet den säkra slutsatsen att fuktskadan beror på brister i plåtarbetet. Och eftersom bröderna inte reserverat sig mot att det inte gick att få konstruktionen tät med den valda lösningen eller upplyst kunden om att plåten inte skulle lösa problemet var tjänsten felaktigt utförd.

Kunden har bevisbördan

Tingsrätten resonerar på ett helt annat sätt. Gång på gång erinrar rätten om att det är kunden som har bevisbördan och att den av honom uppgivna skadeorsaken måste framstå som klart mer sannolik än den som åberopats av näringsidkaren.

”Det har i målet inte kunnat klarläggas hur läckaget uppstått” skriver rätten fjärran från den tvärsäkerhet som ARN uttrycker.  

Därmed står bröderna som segrare i tingsrätten.

 

 

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-15 14:21:31

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika