Intrång men inte stöldförsök på byggarbetsplats

De tog sig in genom ett staket på Skanskas byggarbetsplats fylld med verktyg och sprang och gömde sig när polisen kom. Men domstolarna friar dem för försök till stöld.

En 52-årig man åtalades för att olovligen ha försökt ta byggnadsmaterial som tillhörde Skanska på en inhägnad arbetsplats i Kristianstad den 16 september 2016.  Åklagaren ville ha honom dömd för försök till stöld och i andra hand olaga intrång.

Mannen ska ha haft sällskap med en kamrat mot vilken åtalet dock lades ner då han inte gick att nå.

Genom ett staket

De ska ha tagit sig in genom ett staket på Skanskas arbetsplats där det förvarades verktyg och rådde tillträdesförbud. Enligt åklagaren Lyftes ett galler bort för att komma in och ut från platsen. När en hundförare lyckades få sin hund att spåra upp den väg männen tagit sprang de och gömde sig och hittades sedan sittande under en låg balkong bakom buskar i en rabatt. Där visade det sig sedan att de lämnat kvar en ficklampa, en pannlampa och två par vantar utan att hundföraren uppmanat dem att kasta ifrån sig något.

Vad gjorde de på byggarbetsplatsen? Den åtalade mannens förklaring är att han och hans kamrat gick in på området för att leta efter kamratens hund, som försvunnit tidigare samma dag. De sökte kontakt med någon på byggarbetsplatsen för att få godkännande att gå in där men misslyckades med att få någon sådan kontakt.

Tror inte på honom

Tingsrätten tror inte på 52-åringens förklaring. Den enda möjliga förklaringen till mannens beteende ”att gömma sig för polisen och undvika att ta med sig lampor och vantar när han kom fram från sitt gömställe är att han velat undvika att bli gripen. Den som vill undvika att bli gripen har typiskt sett gjort något som kan föranleda ett gripande, alltså begått ett brott”, menar tingsrätten och fäller honom för försök till stöld.

Juristdomaren i tingsrätten och nästa instans hovrätten ville dock bara döma mannen för olaga intrång. Hovrätten skriver att 52-åringens förklaring till besöket på byggarbetsplatsen ”framstår visserligen som något sökt men är inte så osannolik att den inte förtjänar avseende”.

Att mannen försökte gömma sig kan, enligt hovrätten, bero på att mannen ”inte ville bli gripen för intrånget och behöver inte ha sin orsak i att denne haft uppsåt att stjäla på byggarbetsplatsen”.

Straffet blir böter på 1 500 kronor.

 

 

E-mail:
Publicerad 2018-01-17 11:12:02