Byggföretagare får stå för bullrande värmepump

En byggföretagare i Limhamn rekommenderas av ARN att betala tillbaka över 200 000 kronor för en bullrande bergvärmepump som han inte ens varit inblandad i. Hans misstag var att dra in den i totalentreprenaden.

Kunden, enkvinna boende i Malmö begärde hävning av köpet och återbetalning med 210 566 kronor för en värmepump som hon köpte i december 2015. Enligt produktinformationen skulle ljudnivån i värmefas vara 59 dB. När pumpen installerades låg den på över 80 dB och grannarna började klaga redan efter en-två dagar.

Eftersom decibel anges i en logaritmisk skala uppfattas 69 dB som en dubbelt så hög ljudnivå som 59 dB. Pumpen har dessutom gått på full effekt hela tiden på grund av felmontering.

Efter en mätning föreslog värmepumps-leverantören att man skulle sätta ett plank som skärmade av mot gatan och var klätt med Rockwool på insidan, vilket skulle dämpa ljudet mycket. Företaget rekommenderade också att bara göra så varmt vatten till radiatorerna som behövs beroende på utomhustemperatur så att maskinen inte skulle behöva gå på mer effekt än vad som krävdes för tillfället.

Avsäger sig ansvar

Byggföretaget som var totalentreprenör avsäger sig ansvaret med hänvisning till att man endast haft samordningsansvar för de underentreprenader som ingått i byggprojektet och inte har köpt in pumpen. Företaget har endast fakturerat kunden av praktiska skäl. I själva verket är det ett annat företag som har handlagt bytet av värmepump i det aktuella huset.

Nämnden konstaterar kort att det är byggföretaget i Limhamn som har fakturerat kunden för köp och inkoppling av värmepumpen. Det är därför detta företag som är rätt ansvarigt.

Och eftersom felet kvarstår trots flera avhjälpningsförsök har kunden rätt att häva köpet och få

tillbaka det belopp hon begärt, 210 566 kronor.

Juristen Sten Folkesson som skriver krönikor för Byggaren och arbetar som rådgivande och konsulterande jurist för lokala och regionala bygghantverkare ger följande råd till hantverkare som ställts inför dylika problem:

  1. Om värmepumpar och installationer av dessa inte normalt ingår i hantverkarens kompetensområde kan den lämnas utanför totalentreprenaden.
  2. Avtala om delad entreprenad och låt behörigt värmepumpsföretag ta ansvar för värmepumpen.
Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-30 15:44:50

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika