App lär ut byggspråket

Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna har tillsammans med apputvecklaren Lingio tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen.

Lingio-appen, som har kurser i flera språk, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska och arabiska och fler språk är på gång.

Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur både en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet byggbranschens anställda med icke svensk bakgrund.

En beskrivning av Yrkeslexikonet

  • Cirka 2000 bygg- och anläggningsrelaterade ord
  • Finns ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord
  • Tematisk indelning med bland annat Arbetsmiljö, Etik, Material, Produktion med mera
  • I dagsläget är ordlistan på svenska, engelska och arabiska
  • Är gratis och ska fungera på alla smarta telefoner

På gång

•Fler språk, bland annat dari, tigrinja och farsi
•Utöka yrkeslexikonet med fler yrkesspecifika ord
•Grammatiska språkkurser – sätta in orden i relevanta yrkessituationer där personen kan öva på svenska
•Lägga till bilder i kategorierna Material samt Maskiner och verktyg

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-31 15:55:10

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika