Kontrolluppgifter varje månad för byggfirmor

Den årliga kontrolluppgiften förvandlas till en kontroll varje månad från och med 1 juli. Alla byggföretag med personalliggare och fler än 15 anställda måste då redovisa löner och skatter för varje anställd individuellt månadsvis.  Ett halvår senare påverkas resten av landets företag. Nu kommer kritik mot krånglet.

Organisationen Företagarna som företräder över 70 000 företagare ville stoppa förslaget när det kom för två år sedan.  Men Skatteverket som ser en möjlighet att förenkla sina kontroller och hindra skattefusk fick sin vilja igenom och förra våren klubbades det i riksdagen.

Vid halvårsskiftet är det de lite större företagen med personalliggare som måste ändra sina rutiner men ett halvår senare slår systemet till mot 400 000 arbetsgivare i Sverige utan krav på visst antal anställda eller personaliggare.

I dag betalar arbetsgivare månadsvis in skatter och arbetsgivaravgifter och redovisar löner som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Med lagändringen ska redovisas och betalas individuellt för varje anställd. Samtidigt ska varje arbetstagare då kunna följa arbetsgivarens redovisningar varje månad genom att gå in på Skattverkets hemsida.

Modellen med kontrolluppgifter försvinner i och med denna förändring inkomståret 2019.

12 gånger per år

Att lämna dessa kontrollavgifter tolv gånger per år istället för en gång per år ska inte, menar Skatteverket, behöva leda till extra besvär.

- De allra flesta har redan dessa funktioner i sina datasystem. Systemen kan uppdateras och anpassas till de nya reglerna, menar Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket (se bilden).

Remissinstanser som Arbetsgivarverket och Almega AB och Tillväxtverket bedömer dock, kan man läsa i regeringens proposition, att ”små företag utan elektroniskt lönesystem kommer att få en kännbar ökning av de administrativa kostnaderna”.

Företagarna bekräftar denna bild. I sitt remissvar ifrågasätter organisationen Skattverkets uppgifter om att det finns miljardbelopp att tjäna på tätare rapportering. Företagarna efterlyser fler alternativ till lösningar, till exempel kvartalsvis rapportering.

- Det här blir belastande för småföretagarna., en större administrativ börda, säger Patrick Krassén, Skattepolitisk expert hos Företagarna.

Lättare för Skatteverket men svårare för arbetsgivarna

Han anser att regeringen alltför lätt köper förslag som ska förenkla hanteringen för Skatteverket och att man borde göra en proportionell bedömning av förslagets förtjänster i förhållande till den ökande bördan för arbetsgivarna.  Och att man måste göra det i ljuset av samtliga nya pålagor.

- Om man ser bara till en enskild ökning av regelbördan kan myndigheterna tycka att den är proportionerlig. Men när det kommer mängder av pålagor och på olika områden ökar den administrativa bördan och kostnaden påtagligt. För företagaren blir det till en små stegens tyranni, menar Patrick Krassén.

 Om ett företag missar att rapportera i enlighet med  de nya reglerna kan Skatteverket förelägga arbetsgivaren att inkomma med uppgifter och i förlängningen  hota med vite.

E-mail:
Publicerad 2018-02-14 10:33:47