Tio nya lägen i XL-Byggs nya strategi

XL-Bygg satsar på en ny etableringsstrategi och tänker växa genom nya anläggningar.

- Vi har förfrågningar på ett tiotal lägen under året, både från befintliga delägare och konkurrenter, säger kedjeledaren Karin Eriksson.

Genom åren har tillväxten hos XL-Bygg varit stark. Men nu tar kedjan ytterligare kliv för att befästa sin position som marknadsledare inom byggmaterialhandeln. Genom en tydlig etableringsstrategi, ett offensivt tillväxtmål och rekrytering av en etableringsansvarig siktar kedjan på att växa starkt de kommande åren.

- Vi har en stor investeringsvilja hos våra delägare och många nya aktörer som vill bli del av vår framgång. Men vi har hittills saknat ett reellt tillväxtmål och en tydlig strategi för hur vi ska växa, säger Karin Eriksson, vd XL-Bygg. Nu sätter vi upp en process för butiksnätsplanering som också innefattar ett konkret stöd till våra delägare i form av handelsutredningar, typlayouter och hyresförhandlingarna. Målet är att jobba som en helägd kedja men på de villkor som gäller för oss som frivilligkedja. Våra delägare ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina planer.

Överträffat förväntningarna

Redan i år har kedjan överträffat förväntningarna för nyetableringar och ombyggnationer. I januari nyöppnade Fresks i Härnösand och under våren öppnar nya anläggningar i bland annat Norrköping, Lidköping och Malmö. Men många fler är på gång.

- Vi har förfrågningar på ett tiotal lägen under året, både från befintliga delägare och konkurrenter” säger Karin Eriksson.

XL-Bygg har värvat David Mattsson som ansvarig för den nya processen. Han kommer närmast från Agora där han arbetat med kommersiella fastigheter och har tidigare arbetat många år med butiksnätsplanering på Coop Fastigheter.

- Min uppgift blir att hjälpa XL-Bygg att att etablera nya anläggningar på rätt plats, vid rätt tillfälle och i rätt storlek, allt för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda delägarens lönsamhet, säger David Mattsson som tillträder i april.

E-mail:
Publicerad 2018-02-14 10:37:26