Sonens koppling till byggfirma hindrar Rot-avdrag

 

Om en renovering utförs i ett hus som en företrädare för entreprenören bor i kan man i stort sett utgå från att det är denne som utfört renoveringen. Rot-avdrag ska då nekas.

Skattverket beslutade att det aktuella byggföretaget ska betala tillbaka 33 350 kronor för beställaren av renoveringen.  Motiveringen var bland annat att sonen till den som beställde och köpte tjänsten företrädde byggbolaget samt att beställaren inte bor i huset.

Förvaltningsrätten ansåg inte att mannen kunde visa att han faktiskt disponerade undervåningen i huset som hans son stod skriven på och därför blev det inget Rot-avdrag.

Disponerar undervåningen

Kammarrätten tror dock på uppgifterna om att beställaren ensam disponerar undervåningen. Men eftersom skattereglerna stadgar att den som utför renoveringen inte får vara den som begär skattereduktion eller närstående till denne föll det på det i stället.

Om en företrädare för ett bolag bor i ett hus som bolaget renoverar utgår man från att renoveringen utförts av denne. För att frångå denna bedömning  krävs det, enligt kammarrätten, ”övertygande bevisning om att det faktiska arbetet utförts av någon annan för att presumtionen ska frångås”

Visserligen hade beställaren redovisat namn och personnummer på den som utfört renoveringen men i avsaknad av övrigt underlag eller annan utredning anses det inte sannolikt att någon annan än mannens son gjort jobbet. Därmed måste företaget betala tillbaka 33 500 kronor till Skatteverket.

E-mail:
Publicerad 2018-02-14 15:46:40