Bolånehinder kan halvera bostadsbyggandet i år

Alla nya hinder mot att låna pengar till sin bostad gör att bostadsbyggandet riskerar att halveras i år. Det hävdar bostadsbolaget Veidekke i en debattartikel i DN.

De senaste månadens prisfall på bostäder har främst förklarats med ökat utbud. Den förklaringen spolar nu Veidekke som studerat flera olika indikatorer. En av dem är bolagens egen försäljningsstatistik så som den redovisas i kvartals- och årsrapporter. De börsnoterade bolagen redovisar en minskning av försäljningen på mellan 25–50 procent när fjärde kvartalet 2017 jämförs med motsvarande kvartal 2016. Störst är minskningen i Stockholmsregionen.

Siffrorna för säljstarter är något mer osäkra men jämförs 2017 med föregående år indikeras en inbromsning med närmare 40 procent. Veidekke har också jämfört antal enheter i byggstartade projekt tredje kvartalet 2017 med motsvarande kvartal 2016. Vid en sådan jämförelse faller byggandet över 2–3 år med 34 procent.

Veidekke menar att raset kommer att ske i de växande storstäderna med direkta konsekvenser för samhällsekonomin. Redan en nedgång från dagens cirka 45 000 färdigställda lägenheter per år till cirka 30 000 – 35 000 lägenheter påverkar BNP-tillväxten med cirka en procentenhet.

Kreditrestriktioner orsaken

Tillsammans med analysföretaget Evidens sammanfattar Veidekke svaret på prisraset i ordet i kreditrestriktioner, främst riktade mot hushållen. Sedan bolånetaket infördes i oktober 2010 har en bred regleringsvåg med närmare 15 olika ingrepp sköljt över bolånemarknaden. Det senaste skedde våren 2017 när bankerna sänkte hushållens låneutrymme från tidigare cirka 7 gånger hushållets årsinkomst till cirka 5.

"Vi kan med stor säkerhet fastslå att prisfallet i första hand utlösts av att hushållen inte längre kan finansiera sina bostadsköp. I nästa led faller också bostadsefterfrågan" slår debattörerna fast.

Den 1 mars införs därtill skärpta amorteringskrav vilket Veidekke menar kommer att förvärra läget på bostadsmarknaden. 

Veidekke gör föjande beska slutkläm: "Valåret 2018 inleds med en eskalerande byggkris skapad av politiker och myndigheter. Krisen kommer att försämra boendesituationen ytterligare för bostadsmarknadens mest utsatta men kommer också att ge ekonomiska svallvågor – kännbara i hela samhället. Det är hög tid för politikerna att återta initiativet i bostadsfrågan och lämna långsiktiga svar på hur framtidens bostäder ska finansieras."

 

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2018-02-18 13:50:38