Vändning för byggfirmorna?

Statistik från UC visar en väntad positiv utveckling under årets andra månad. En positiv vändning för byggbrandchen noteras. Och totalt minskar svenska företagskonkurser med 16 procent.

Färsk statistik från UC visar allt att antalet företagskonkurser i februari har minskat med 16 procent.

- Konjunkturen är stark, vilket ger hopp om en fortsatt positiv trend. Under 2017 ökade antalet företagskonkurser i Sverige efter att ha minskat under flera år, men utvecklingen under årets två första månader indikerar en positiv riktning, inleder Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Och glädjande nog tycks byggbranschen åter vara på rätt köl efter ständiga ökningar av antalet konkurser under en längre tid. UC:s statistik visar nämligen att näst intill samtliga branscher visar ett minskat antal företagskonkurser och stora branscher som byggbranschen kan vara på rätt väg igen.

- Byggbranschen har ett oförändrat antal konkurser jämfört med förra året. Byggandet av bostäder kommer att gå ned under 2018 men byggkonjunkturen är fortfarande stark och många byggbolag går bra. Antalet bolag som har UC:s bästa riskklass ökar kraftigt medan antalet bolag med sämst kreditvärdighet är konstant. Jag förväntar mig att vi även fortsättningsvis kommer att få se ett ökat antal starka bolag i byggbranschen, även om skärpta bolåneregler kommer att hämma hushållens efterfrågan på nya bostäder i år, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Företagskonkurser inom byggbranschen har i februari legat på samma nivå som februari i fjol, medan konkurserna för detaljhandeln minskar med 16 procent. Även hotell- och restaurangbranschen minskar med 8 procent.

E-mail:
Publicerad 2018-03-03 14:36:46