Byggfirma måste specificera materialet

Hantverkare är skyldiga att specificera vilket material som fakturerats även vid fast pris. Däremot anser inte Allmänna reklamationsnämnden att kostnaderna behöver preciseras.

Kunden boende i Lilla Edet anlitade byggföretaget i Trollhättan för byte av panel, fönster, altandörr, hängränna samt takpappsbeläggning på balkonggolv. Han har gjort gällande följande fel; täcklist mellan sidoljus och dörrkarm är lös och deformerad, dörrtröskeln sviktar och är obehandlad och det finns konflikt mellan dörrblad och karm.

Han begärde att byggföretaget skulle avhjälpa påstådda fel samt lämna specificerad faktura med nedbrytning av materialposterna samt kostnader för entrédörr, sidoljus till entrédörr, källardörr, vikbara och fasta fönster och altandörr.

Företaget motsatte sig kravet att lämna en specificerad faktura eftersom parterna avtalat om ett fast pris och kunden själv beställt dörrar med mera. Företaget gick dock med på att avhjälpa felen. 

Allmänna reklamationsnämnden kom bland annat mot bakgrund av företagets eget medgivande fram till att felen skulle avhjälpas inom skälig tid.

När det gäller specifikationerna säger nämnden att  enligt 40 § konsumenttjänstlagen är en näringsidkare skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. Även om tjänsten har utförts mot fast pris ska det framgå av räkningen vilket material som fakturerats. Kunden har därför rätt att få en specificerad räkning där material redovisas. Företaget behöver däremot inte precisera kostnaderna för materialet.

 

 

E-mail:
Publicerad 2018-03-03 15:38:12