ARN rabatterade viktiga tilläggsarbeten

 

En kvinna i Köping får 20 000 kronor i prisavdrag efter beslut i Allmänna reklamationsnämnden.  Visserligen var tilläggsarbetena helt nödvändiga men kunden borde ha underrättats om prisskillnaden.

Kvinnan anlitade entreprenadföretaget i trakten i februari 2017 för att gräva en grund inför nybyggnation och ett nytt avlopp. Hon fick en offert på 13 700 kronor för arbetet. I maj 2017 meddelade företaget att det missat att det fanns brunnar som behövde flyttas och att offerten inte heller innehöll kostnaden för den dräneringen som måste. Hon sa ok till detta.

När fakturan kom var den på 50 200 kronor. Hon betalade totalt 20 000 kronor av den, vilket hon bedömde var skäligt med hänsyn till de tilläggsarbeten som företaget gjort.

Rätt till pristillägg

En hantverkare har rätt till pristillägg för tilläggsarbeten. Om det när en tjänst utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, ska dock näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar enligt konsumenttjänstlagen.

Allmänna reklamationsnämnden anser att entreprenadföretaget med hänsyn till tilläggsarbetets omfattning borde ha underrättat kunden om att det offererade priset skulle öka från 13 700 kronor till 50 200 kronor. Samtidigt, skriver nämnden, går det inte att bortse från att hon har haft nytta av det utförda tilläggsarbetet eftersom både material och arbete behövts för att grunden skulle bli klar”. Nämnden anser att ett skäligt belopp för detta är 10 000 kr, vilket betyder att hon endast ska betala ytterligare 10 000 kronor av det belopp på totalt 30 200 kronor som tvisten gäller.

E-mail:
Publicerad 2018-03-03 15:51:29