Dubbelt så många byggföretag larmar om svartarbete

Antdelen byggföretag som menar att det förekommer svarta löner i branschen har fördubblats på fem år.

77 procent av företagen har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift medan 7 procent saknar förtroende. Det är ungefär samma siffror som när Skatteverket senast genomförde motsvarande undersökning 2013. Resultaten skiljer sig dock på två viktiga punkter:

  • Andelen företag som instämmer i att de är utsatta för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar har ökat från 17 till 21 procent.
  • Andelen företag som instämmer i att svarta löner förekommer i branschen har ökat från 14 till 20 procent.

På branschnivå har resultaten framför allt försämrats inom byggsektorn. Hälften av byggbolagen instämmer i att de är utsatta för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar, för fyra år sedan var det en tredjedel.

Drygt hälften av byggföretagen, 53 procent, instämmer i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch” jämfört med 26 procent 2013.

Detta oroar Sveriges Byggindustrier.

– Det här visar på en mycket oroande utveckling. Våra medlemsföretag vill ha sund konkurrens. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk som uppföljning och effektiva sanktionssystem, säger Malin Nilsson, koncernjurist på Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Fortsatt högt förtroende för Skatteverket

Förtroendet för Skatteverket är dock fortsatt högt och detta gäller även företagen i byggbranschen. Förtroendet ökade rejält mellan 2005 och 2013 och ligger kvar på samma höga nivå som i mätningen 2013, 77 procent av företagen har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift medan 7 procent saknar förtroende.

– Det är glädjande att förtroendet ligger kvar på en hög nivå, förtroendefrågan är viktig för oss, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket.

De flesta företag som har kassaregister, 88 procent, ansåg att systemet gör det svårare att undanhålla inkomster. Bland företag som för personalliggare instämde 73 procent i att personalliggare motverkar svartarbete. I byggbranschen, där personalliggare infördes 2016, var andelen lägre, två tredjedelar instämde.

– Vi har förmodligen ännu inte sett så mycket av effekterna av personalliggare i byggbranschen i den här undersökningen från 2017, säger Eva Samakovlis.

Undersökningen genomfördes under våren 2017 bland 5 400 aktiva företag i Sverige.

E-mail:
Publicerad 2018-04-01 15:01:50