Personalliggare krävs trots skilda projekt i tiden

Ett dräneringsarbete som utförs innan bygglov getts för en planerad ombyggnation av fastigheten ska räknas in i det framtida arbetet. Därför blir det straffavgift med nästan 40 000 kronor när personalliggare saknades.

En byggherres skyldighet att tillhanda utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på arbetsplatsen gäller vid arbeten som överstiger fyra basbelopp.

I detta fall som vi skriver om i sin helhet i nästa nummer av tidningen Byggaren, nummer 4, är det ett värmländskt kommanditbolag som äger en fastighet som ska byggas om. Bolaget hade ännu inte fått bygglov för ombyggnationen och det fanns ingen tidplan för denna när bolaget satte igång med dränering. Eftersom denna åtgärd inte skulle uppgå till fyra basbelopp tyckte bolaget att personalliggare inte behövdes.

Den 13 december 2016 gjorde Skatteverket ett kontrollbesök i samband med dräneringen och menade att personalliggare krävdes eftersom dräneringen var starten på en kostsam ombyggnation. 37 500 kronor togs ut i kontrollavgift av företaget.

Bolaget har nu fått saken prövad i två instanser – förvaltningsrätt och kammarrätt. Båda kommer till samma slutsats och ger Skatteverket rätt.

Det spelar ingen roll att bolaget såg dräneringen som helt isolerad och fristående från den framtida ombyggnationen. ”Ett i framtiden planerat men inte tidsatt projekt ska inte räknas samman med mindre underhållsarbeten” menar företaget.

Skatteverket pekar på att bygglovsansökan hade lämnats in av bolaget, bygget var projekterat och det fanns en kontakt med en etablerad entreprenör. Skatteverket anser ”att det dräneringsarbete som påbörjats på fastigheten har ett så nära samband med de övriga arbetena som var planerade att de ska ses som ett och samma arbete”.

Detta håller alltså domstolarna med om och bolaget måste betala 37 500 kronor i straffavgift.

E-mail:
Publicerad 2018-04-15 07:09:26