Missade silikon vid badrumsrenovering

Byggfirman som renoverade badrummet gjorde, enligt Allmänna reklamationsnämnden, två misstag. Man struntade i silikon och avrådde inte från en kommod som är olämplig i våtutrymmen.

En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt. Om tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda honom från att utföra tjänsten. Företaget hemmahörande i en Stockholmsförort renoverade två badrum för drygt 100 000 kronor. Kunden klagade på den del som rörde en kommod som kunden själv köpt. Av fotografier framgår att kommoden inte har silikonerats i
hörnen, vilket inte är i enlighet med monteringsanvisningen. Enligt denna ska silikonering ske både på undersidan och på sidan. Man kan, enligt kunden, tydligt se att inget skyddande silikon är draget på
utsidan av kommoden. Vatten som kommer in där kan inte ta vägen någonstans och blir kvar.

Företaget har i sitt svar till nämnden bland annat uppgett att kommoden inte lämpar sig för våtutrymmen. Såvitt framgår har dock företaget inte framfört detta till konsumenten i samband med montaget vilket alltså krävs.

Enligt den av anmälaren åberopade bruksanvisningen framgår att skåpet vid montering ska silikoneras i hörnen, i bakkant och längs sidorna. Såvitt framgår, enligt Allmänna reklamationsnämnden, har företaget inte följt instruktionen. Företaget får därför anses ha brustit i fackmässighet även i detta avseende. Nämnden, som bland annat har studerat av anmälaren åberopade fotografier, bedömer att skadorna på kommoden har orsakats av den bristfälliga silikoneringen. Byggfirman ska därför rekommenderas att avhjälpa felet fackmässigt och utan kostnad för kunden..

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-05-07 19:37:38

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika