Spillt kaffe gav ny golvbehandling

Att fläcken inte försvinner efter spillt kaffe är inte normalt. Byggfirman som slipade och lackerade golvet får göra om jobbet.

Kunden i Halmstad bollades mellan byggfirman som inte ville  medge felet och försäkringsbolaget som menade att detta var ett rent reklamationsärende. I mitten av maj 2016 hade hon genom sitt försäkringsbolag fått betalt för slipning och lackering av ett vattenskadat ekparkettgolv. Ett par månader efter att det nya golvet hade monterats tappade hon kaffe på golvet. Efter att kaffet legat på golvet i ca 45 minuter hade det bildat en stor fläck. Då såg hon också att golvet var ojämnt med små knottror och sprickor.

Till slut hamnade ärendet i Allmänna reklamationsnämnden som ger kvinnan rätt vad gäller kaffefläcken. Nämnden anser att golvet inte har hållit tillräckligt hög standard eftersom det uppstått fläckar av spillt kaffe på det sätt som Mia Bjurling har beskrivit. Detta styrks av att besiktningsmannen konstaterat att golvet möjligen haft för tunt lack. I den delen anser nämnden att tjänsten inte har motsvarat de krav som får ställas på den och felet bör avhjälpas.

Däremot får inte inte kvinnan kompensation för hundspill på golvet som låg i 48 timmar efter att hennes hund fått ett epileptiskt anfall.  Två dygn är för lång tid att vänta med att torka upp för att det ska anses som ett fel i tjänsten.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-05-07 19:53:47

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika