Bonus malus klubbat

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som tas i bruk från och med det datumet. Systemet innebär i korthet att fordon med relativt låga utsläpp premieras med en bonus, medan en förhöjd fordonsskatt införs på fordon som drivs med bensin och diesel.

Följande information lämnas på Transportstyrelsens hemsida:

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter i följande beskrivning:

- har fordonsår 2018 eller senare
- tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land)
- släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
- inte har alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

Räkna ut skatten

För koldioxidvärde över 95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram.

För att räkna ut vad fordonsskatten blir för ett fordon gäller följande:

Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

Samma förutsättningar gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).

Här kan ni läsa mer och räkna ut vad du kommer att få betala.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-05-07 20:17:43

Anmäl dig HÄR till Byggarens kommande nyhetsbrev och tävlingar

Mest läst.

Stens krönika