Ny byggprognos för det kommande året

Just nu ser det ut som att den svenska byggmarknaden kommer att backa med 17 procent totalt xet närmaste året, där står anläggning för den stora biten. Bostäder verkar backa 8 procent, enligt Byggfakta.

Byggfakta har tagit fram en ny prognos för byggandet de kommande 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månadernas utfall. Industrier och kommersiella lokaler verkar också backa även om det inte handlar om några stora pengar. Offentliga lokaler är det enda som verkar stå sig på landsnivå.

Regionala skillnader

När Byggfakta delar upp landet i regionerna Norr, Öst, Väst och Syd så ser vi skillnader. Norr och Öst backar mest, där Öst står för de största pengarna. Region väst ser ut att stå sig bäst jämfört med de föregående 12 månaderna.

Nordiska länderna

I Norge ser det ut som att alla segment utom anläggning kommer att öka, där står bostäder för de stora pengarna. Offentliga lokaler ökar stort procentuellt även om det inte handlar om så stora pengar. I Danmark ser det dystert ut... Totalt ser man ut att backa 33 procent, bostäder backar 24 procent, kommersiella lokaler drygt 40 procent, offentliga lokaler nästan lika mycket och anläggning backar med 25 procent. Finland däremot verkar stå sig stark och verkar öka med 19 procent totalt sett. Alla segment ökar och bostäder samt anläggning står för de största ökningarna.

Slutsats

Byggfaktas kommentar: Det ser lite skakigt ut framöver för samtliga länder förutom Finland. Men det är skillnader både regionalt inom länderna samt inom de olika segmenten. Vi ska också komma ihåg att 12 månaders jämförelser kan slå hårt när projekt ofta pågår under längre tid än det.

E-mail:
Publicerad 2018-05-26 05:35:00

Senaste nummer

Din röst är viktig