Järnia-kedjan går in i Bolist

Järnias butiker ansluter sig till Bolistkedjan.

- Fantastiskt roligt att vara en del av detta sammangående. Bolists och Järnias handlare har mycket gemensamt och nu kan vi tydliggöra ytterligare för våra kunder vad vi står för, säger Matz Gustafsson, vd på Järnia.

Kedjorna Bolist och Järnia gör gemensam sak för att följa med i den ökade konkurrensen på marknaden. Avsikten är att stärka konkurrenskraften genom effektiviseringar och ökade volymer. En högre volym ska medföra en lägre kostnadsmassa. De gemensamma inköpen väntas öka genom centrallagren till en miljard kronor.

Förhandlingar om ett samarbete har pågått hela vintern mellan styrelserna inom Bolist och Järnia. Det definitiva beslutet fattades under Järnias bolagsstämma i veckan vilket innebär att från den 1 oktober 2018 ansluter Järnias butiker till Bolist. Kedjorna kommer fortsatt drivas som två varumärken men med effektivitet från en organisation.
- Fantastiskt roligt att vara en del av detta sammangående. Bolists och Järnias handlare har mycket gemensamt och nu kan vi tydliggöra ytterligare för våra kunder vad vi står för, säger Matz Gustafsson, VD på Järnia.

Bolist har de senaste fyra åren startat två centrallager, ett för järnmaterial och ett för byggmaterial. Under denna period har volymen genom de centraliserade lagren växt till att 2018 landa på närmare 800 miljoner. Den totala volymen inom Bolist ligger på 4,4 Miljarder kronor. Med de nya Järnia-butikerna in till Bolist är målet att inom en snar framtid öka inköpen genom centrallagren till 1 miljard kronor.
- Ökad volym är mer kostnadseffektivt och ger i förlängningen ett starkare kunderbjudande. Framförallt är den framtidstro bland handlarna inom Bolist och Järnia som kommer leda kedjorna till framgång, säger Tomas Fritzon, VD på Bolist.

Sammanslutningen innebär att den nya kedjan kommer bestå av 240 butiker runt om i landet.

E-mail:
Publicerad 2018-05-26 05:36:25

Senaste nummer

Din röst är viktig