Knapp ökning av Rot-avdrag

För andra månaden i år ökar Rot-avdraget något, visar statistik från Skatteverket.

Månad efter månad har vi sett hur utbetalningarna av Rot sjunker. Men i år syns en svag uppgång under februari och april. Jämfört med april förra året steg Rot-avdraget med cirka 16 miljoner till totalt drygt 610 miljoner kronor. Hittills i år har knappt 2,9 miljarder (2 888 958 233 kronor) batalats ut i Rot-avdrag. Det är 34 miljoner kronor mer än motsvaande period förra året (2 854 797 840 kronor).

Antalet köpare är dock ett par tusen fler medan antalet utförare är 500 färre än förra året.

Sedan försämringen av Rot-avdraget från 50 till 30 procent 2016 harutbetalningarna i princip halverats. Enbart förra året sjönk avdragen med cirka två miljarder kronor. Enligt organisationen Företagarna har närmare 9 000 företag försvunnit från Rot-marknaden sedan 2015.

E-mail:
Publicerad 2018-05-26 05:59:55

Senaste nummer

Din röst är viktig