Ny kampanj: Byggbranschen är för bögar

"Byggbranschen är för bögar" är RFSL och Byggcheferna gemensamma kampanjbudskap. Anledningen är att man vill få in fler hbtq-personer inom byggbranschen.

I byggbranschen jobbar drygt 300 000 människor. Bland dem finns bara ett fåtal öppna hbtq-personer. Byggcheferna och RFSL gör nu en gemensam kampanj om problemet.

Med rubriken ”Byggbranschen är för bögar” vänder sig organisationerna till byggföretag i hela Sverige. Genom en helsidesannons i rikspress (Expressen/GT/Kvällsposten), en debattartikel i branschpress (Byggvärlden) och insatser i sociala medier hoppas Byggcheferna att budskapet ska höras i hela byggsektorn.

- Vi vill få företag att fundera på vad det egentligen beror på. Varför söker sig inte fler hbtq-personer till branschen? Hur är det att komma ut som homosexuell på ett bygge? Företag som nyss har börjat jobba med jämställdhet kanske tänker att hbtq-frågor får komma i nästa steg, men vi anser att allt hänger ihop. Bristen på mångfald bottnar i snäva mansnormer, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

En undersökning av Byggcheferna har visat att nästan varannan chef upplever fördomar mot homosexualitet i branschen. Lika många tror att företag tappar kompetens på grund av en machokultur.

Kampanjen lyfter fram RFSL:s hbtq-certifiering som ett första steg för arbetsplatser som vill bli mer inkluderande. Hittills har endast ett byggföretag i Sverige valt att bli certifierade.

- RFSL:s vision är ett samhälle där hbtq-personer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. Det ska naturligtvis gälla även i byggbranschen. Där ligger det yttersta ansvaret på oss som är chefer. Vi måste göra klart för båda varandra och omvärlden att våra arbetsplatser är för alla, säger Kajsa Hessel.

E-mail:
Publicerad 2018-05-26 06:08:44

Senaste nummer

Din röst är viktig