Kund fick skylla sig själv om Rot-avdrag

Enligt offerten skulle kvinnan få betala en viss kontraktssumma för byggandet av ett uterum om hon kunde utnyttja fullt
rotavdrag. När Skatteverket sa nej eftersom det gällde en bostadsrätt har byggfirman rätten på sin sida.

En kund anlitade ett lokalt byggföretag i Trollhättan för att bygga ett uterum till sin bostadsrätt. I offerten angav företaget att kostnaden för arbetet skulle stanna vid 79 005 kronor ”om ni kan utnyttja fullt rotavdrag”. Företaget fakturerade henne 111 098 kronor för arbetet. Därefter fick hon en ny faktura från företaget om 27 055 kronor avseende ej godkänt rotavdrag.

På Skatteverkets hemsida framgår tydligt att arbeten med altan/uterum inte ger rätt till skattereduktion när det gäller bostadsrätter.

Nu menar kvinnan som vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden att företaget borde haft kännedom om detta. Om hon hade fått en korrekt prisuppgift i offerten hade hon avstått från byggnationen.

Byggföretaget motsatte sig kravet och menade att det inte råder över rotavdraget eftersom det faller under skattereglerna. "Företagets arbetsledare har allmänna grundkunskaper om rotavdraget men företaget har ingen skyldighet att hålla sig uppdaterade om vilka arbeten som omfattas av rotavdraget" som företaget uppges ha svarat enligt reklamationsnämnden. Detta åligger istället kunden.

Allmänna reklamationsnämnden går på företagets linje. "Även om priset i den offert som lämnades till (kundens namn) beräknats med hänsyn tagen till ROT-avdrag har det ålegat (kunden) att själv kontrollera om hon haft rätt till sådant avdrag. Det finns inget som tyder på att bolaget vilselett henne i den frågan" skriver nämnden. Med anledning av detta anser nämnden att Maria Brodins krav ska avslås.

E-mail:
Publicerad 2018-05-26 06:23:43

Senaste nummer

Din röst är viktig