En liten Rot-ökning

Maj i år innebar en liten ökning av Rot-utbetalningarna. Därmed har betalningarna ökat tre av fem månader i år.

Men det är bara en obetydlig ökning, cirka 3,6 miljoner kronor till knappt 727 miljonr kronor i utbetaningar i maj. Hittills i år har drygt 3,6 miljarder kronor betalats ut av Skatteverket. Det är cirka 30 miljoner mer än förra året. Det är dock långt i från de feta åren innan Rot-avdraget sänktes till 30 procent. Sedan dess har avdragen i stort sett halverats.

Även köparna ökade något i maj, med 2 000, och kom upp i 116 833. Antale byggare, utförare alltså, minskade emellertid med 1 261 till 22 515 utförare i maj. Trenden med minskat antal utförare är tydlig och bara en månad i år har antalet ökat medan utförarna har minskat under fyra av fem månader.

 

E-mail:
Publicerad 2018-06-09 05:51:40

Senaste nummer

Din röst är viktig