Konkurrensverkets utredning om toa-stolar läggs ned

Konkurrensverket lägger ner utredningen om otillåtet samarbete om priser på toa-marknaden.

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av en modell av toalettstolar. Utredningen har varit inriktad på att bedöma om den största tillverkaren av sanitetsporslin i Sverige – Ifö - har samarbetat med tre av de största bygghandelskedjorna för att fastställa lägsta priser för den aktuella modellen av toalettstolar.

Nu har utredningen lagts ner. Konkurrensverket konstaterar att i förhållanden mellan en tillverkare och en leverantör finns det ett betydande utrymme för att ha diskussioner om priser som kan vara neutrala eller positiva för konkurrensen på en marknad. Rena prisrekommendationer och avtal om högsta priser är exempelvis som huvudregel tillåtna.

Prisbindning

Avtal som direkt eller indirekt begränsar återförsäljarens möjlighet att prissätta under en viss nivå, så kallad prisbindning, är dock som huvudregel förbjudna. Även delning av information – om till exempel försäljningspriser – mellan konkurrenter på ett sätt som minskar konkurrenstrycket på en marknad är förbjudet.

Det framgår av utredningen att tillverkaren Ifö under en period haft konkreta diskussioner om konsumentpris på den aktuella modellen av toalettstolar med vissa återförsäljare och att priserna i princip har utvecklats i överensstämmelse med dessa.

Konkurrensverket skriver: ”Utredningen har i detta fall inte visat att ett avtal i konkurrensrättslig mening om lägsta pris uppkommit eller att den information som delats varit tillräckligt konkret för att begränsa konkurrensen. Konkurrensverket finner därför inte anledning att utreda saken ytterligare”.

E-mail:
Publicerad 2018-06-09 05:59:49

Senaste nummer

Din röst är viktig