Rot används av utlandssvenskar

Färska siffror från Skatteverket som Dagens Industri tittat närmare på visar att rotavdraget utnyttjades flitigt i fjol av svenskar som äger bostäder i andra EU-länder.

Skattereduktionen för rottjänster utförda av utländska hantverkare och byggföretag uppgick till drygt 34 miljoner kronor under 2017, vilket innebär att arbetskostnaderna har uppgått till omkring 100 miljoner kronor. Det var drygt 1.800 svenskar, som bor och skattar i Sverige, som kunde dra nytta av att avdraget går att utnyttja inom EU och i EES-länder.

Syftet med rotavdraget när det togs fram i sijn nuvarande form av alliansregeringen var "att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet”. Förslaget stöddes fullt ut av myndigheter som Skatteverket, Konkurrensverket, Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet. 

Men EU:s regler hindrar Sverige från att bara tillämpa avdraget i vårt eget land. 

Sammantaget har, skriver Dagens Industri, skattereduktionen som gäller rotjobb utomlands uppgått till drygt 300 miljoner kronor sedan starten 2009. Toppåret var 2015 med 64 Mkr, därefter minskade det kraftigt.

E-mail:
Publicerad 2018-06-09 06:36:45

Senaste nummer

Din röst är viktig