Äntligen minskar byggkonkurserna

Statistik från UC visar att antalet konkurser i maj minskar med 5 procent. Byggindustrin har stabiliserat sig och minskar med två procent.

Färsk statistik från UC visar på en stabil utveckling för de svenska företagskonkurserna. Detta trots att fler bolag startas, speciellt i inom bygg-, fastighets- och restaurangbranschen.

- Trots att det startas många nya företag så varken ökar eller minskar företagskonkurserna i maj månad. Som vi vet är det framför allt små, nystartade företag som har en högre risk för att gå i konkurs. Får man spekulera är maj månads statistik något av ett undantag, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Byggbranschen minskar med två procent vilket är ett trendbrott från den senaste tidens dystra utveckling.  Totalt har konkurserna inom byggindustrin ökat med sju procent hittills i år trots minskningen i maj. 

 

E-mail:
Publicerad 2018-06-09 18:56:37

Senaste nummer

Din röst är viktig