Männen flitigast på att nyttja Rot-avdrag

Rotavdrag används mest av män medan rutavdraget är vanligast bland kvinnor. Det genomsnittliga rotavdraget för både kvinnor och män är cirka 15 000 kronor per år och det genomsnittliga rutavdraget 5 000 kronor. Detta är några slutsatser i en färsk rapport från Skatteverket.

Skatteverket presenterar på uppdrag av regeringen en fördjupad analys avseende könsuppdelad statistik på skatteområdet 2006-2015. Fördjupningen avser bland annat rot- och rutavdrag.

Rotavdraget används mer av män än av kvinnor och det är män mellan 65 och 70 år, med högre inkomster än genomsnittet, som använder avdraget mest. Fler kvinnor än män använder istället rutavdrag. Kvinnor över 70 år samt höginkomsttagare med barn är överrepresenterade användare av dessa avdrag. Mönstren för vad kvinnor och män köper för typ av tjänster inom respektive avdrag är ganska lika och även beloppen som man köper tjänsterna för.

– Rotavdrag har använts mest till bygg, målning och tapetsering samt VVS-arbeten. Rutavdrag har till 95 procent använts för städtjänster, säger Ida Björklund, analytiker vid Skatteverkets analysstab.

Användandet av både rot- och rutavdrag har visat sig minska det närmaste året efter att personerna fått barn, men sedan öka till en högre nivå än innan barnet föddes. Personer använder avdragen mer om de får fler barn, upp till tre barn, men de som har fyra eller fler barn har ett minskat användande.

 

E-mail:
Publicerad 2018-06-23 08:31:34

Senaste nummer

Din röst är viktig