Norska Jackon öppnar nytt center

Det norska företaget Jackon är känt för sina olika byggsystem. Jackon har nu  öppnat ett  utbildningscenter vid sin fabriken i Skövde. Kunden ska här på ett enkelt sätt få ta del av Jackons olika produkter. Jackon har byggt upp en husgrund, ett  garage, ett halvt hus  där företagets sortiment ingår.

Maria Rogesten vid Jackon säger till tidningen Byggaren att det mycket handlar om olika tekniska

lösningar.

- Tekniska lösningar avseende våra byggsystem är en av våra specialiteter, säger Maria Rogesten. Här på centret ger vi tips och råd hur man bygger med våra byggsystem.

- Kunderna får chansen till att prova våra produkter. Thermomuren är en sådan produkt.

Vad är nu en thermomur ?

- Thermomuren  är en färdig isolerad vägg som fylls med betong, berättar Maria. Husägaren får därmed en färdigisolerad, solid betongkonstruktion.

- Vi har också ett brett sortiment av kantelement, där specialkantelement är vår specialitet som vi även visar i vårt kompetenscenter.

Företaget Jackon kan också detta med dränering. Det är ju ytterst viktigt att ha en torr källare. Fuktiga källare skapar ju stora huvudbry för mången villaägare.

 - Vår dräneringsskiva heter Thermodrän, säger Maria Rogersten. Det är en helgjuten, solid skiva som är mycket stabil när byggaren arbetar med produkten.

- Resultatet blir en torr och trygg lösning, säger Maria Rogesten.

E-mail:
Publicerad 2018-09-03 12:15:51