Woody och Scanti i nytt avtal

Woody Bygghandel är en av Sveriges större inom byggmaterial.. Woody har 90 anläggningar med fokus på proffskunden. Woody har drygt 6 miljarder i omsättning.

Kedjan ägs av lokala entreprenörer med utvecklat samarbete inom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning. Woody har nu tecknat ett avtal med en annan byggkedja, nämligen Scanti Byggmaterial.Scanti är en skånsk byggkedja på sex platser i södra Sverige.

Scanti ägs av byggmaterialhandlare i södra Sverige. Avtalet innebär att Scanti och Woody snart ingår i samma kedja. Scanti finns i Karlshamn, Mörarp, Flädie, Rydebäck, Våxtorp och Vejby.

- Vi är nöjda med att detta avtal med Woody Bygghandel, säger Krister Karlsson, samordnare inom

Scanti-gruppen. Scanti får nya möjligheter till fortsatt utveckling. Vi kan därmed erbjuda vårakunder unikservice och med fler produkter. Priserna blir konkurrenskraftiga.

Woody planerar för stark tillväxt fram till 2020. Det innebär många nya etableringar på strategisktviktiga orter i Sverige. Allt i avsikt att skapa lönsam tillväxt och kostnadseffektiv organisation.

Scanti karakteriseras av framgångsrikt entreprenörskap. Hög lokal förankring är typisk. Gruppeninnebär ett viktigt tillskott inom Woody.

- Glädjande att vi inom Woody nu kan välkomna Scanti, säger Fredrik Johanson, VD på Woody

BygghandeL. Scanti passar mycket väl in i Woodys affärsmodell med sin geografiska struktur isödra Sverige.

Woody har hittills under 2018 etablerat sig på flera platser i Sverige . Örnsköldsvik, Sälen, Jönköping,Tingsryd och Bromma är några av de orter som numera har ett Woodys.

E-mail:
Publicerad 2018-09-03 12:15:46