Fler unga kvinnor vill bli byggare

 Foto: Nicolas Tourren Foto: Nicolas Tourren

Enligt senaste statistiken har fler kvinnor än tidigare sökt till gymnasiets program för byggare. Ökningen är 13 procent fler kvinnor än förra höstens antagning till gymnasiets BA-program. Allt enligt Skolverkets siffror.

Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering vid Sveriges Byggidustrier, gläds över ökningen. Bygg-och anläggningsprogrammet på gymnasiet har aldrig varit så populärt bland unga kvinnliga elever som idag. En ökning som branschen länge hoppats på, enligt Kebert.

-Våra medlemsföretags satsningar för fler kvinnor kan ha bidragit till utvecklingen, säger Kebert. Ikano Bostads snickarlärlingsprogram, Hantverkarna, är ett exempel. Satsningar som visar att bygg- och anläggning är för alla.

Nyrekryteringen är ett problem för en bransch som länge gått mycket bra. Att hitta nya medarbetare är svårt för många företag. Åtskilliga har haft svårt att hitta personal med rätt kompetens. Många känner sig hågade att börja men alla kan långt ifrån jobbet.

 Inom femton år kommer Sverige enligt prognosmakarna att ha elva miljoner invånare. Inför en sådan framtid är det av yttersta vikt att finna nya medarbetare till byggbranschen. Rekryteringen måste breddas. Inte minst viktigt är det att locka till sig fler kvinnor till byggbranschen.

 Byggindustrin hoppas på de långsiktiga satsningar som görs. Satsningarna är många, inte minst för unga flickor. Kvinnliga nätverk, skoltävlingar som Future City, SYV-träffar - studie- och yrkesvägledare och fortbildning för landets bygglärare är åtgärder förväntas ge goda resultat. Det jobbas på för att få in fler inom byggindustrin. 

– Det är viktigt att skolorna välkomnar alla som kommit in på utbildningarna, säger Elin Kebert. Det gäller allt från arbetsmiljö, gemenskap och kvalitativa studier då det fortfarande är hård konkurrens om eleverna. Uppgiften att välkomna är väsentlig.

Att säkerställa praktikplatser till varje framtida lärling är viktigt för branschen. Bra handledare är väsentligt. Allt i avsikt att eleverna både får den kompetens som krävs och inte minst känner sig välkomna till samhällsbyggarsektorn.

Ökningen till trots utgör kvinnorna fortfarande bara en liten del av eleverna i BA-

programmet. Inför höstens intagning handlar det om 600 av totalt 6 200 platser, alltså mindre

än tio procent.

E-mail:
Publicerad 2018-09-17 13:30:00