Goda ljudvärden för trähus

Det finns en seglivad myt som säger att trä är ett material som inte är särskilt ljuddämpande.  Så är inte fallet enligt en nyligen gjord undersökning.  Avgörande om något ska vara bullrigt eller ej är konstruktionen, inte materialet. Det är organisationen Svenskt Trä som utfört undersökningen.

Det fanns förr en viss sanning i påståendet om att trä inte var särskilt ljuddämpande, enligt  forskaren Pontus Thorsson. Han är akustikkonsult och specialist på området. Pontus Thorsson är verksam vid Akustikkonsult AB  och forskar i ämnet i  samarbete med  Chalmers i Göteborg.

Han säger att det inte finns några problem med akustiken i trä- och limträkonstruktioner. Ljudmiljön har att göra med hur man bygger.

Forskaren Klas Hagberg, akustikkonsult i egna verksamheten Acouwood AB, avfärdar också anknytningen mellan trähus och störande ljud. Han forskar i samarbete med Lunds universitet.  Han har tidigare varit inom teknikkonsultföretaget WSP.

Klas Hagberg betonar hur det specifika materialet är i samband med eventuella akustikproblem i träkonstruktioner.

Summa summarum. Trähus har en god akustikmiljö, bara husen byggs på ett korrekt sätt. Konstruktionen avgör. Inte materialet. Trivsel och hälsa är huvudtema för årets Stora Trähus den 17 oktober, i Stockholm

 

E-mail:
Publicerad 2018-10-01 12:30:38