Claes Holmberg ny VD på BTH Bygg AB

Claes är väl förtrogen med BTH Byggs verksamhet och organisation. Han har sedan 2017 varit verksam som Operativ Chef inom bolaget och då också ingått i ledningsgruppen. Claes är sedan våren 2018 även ordinarie medlem i bolagets styrelse och kommer att kvarstå i denna roll.

E-mail:
Publicerad 2018-10-01 12:31:09