Världens största fackmässa blir ännu större

I april 2019 är det återigen dags för Bauma, en världsledande fackmässa för byggmaskiner och byggmaterialmaskiner. Bauma har under många år varit världens största fackmässa för byggmaskiner och byggmaterialmaskiner.

Mässan grundades 1954 och arrangeras vart tredje år. 8-14 april 2019 arrangeras den sålunda för 32:a gången. Platsen är Messe München. Intresset världen över är stort för mässan. Branschens alla aktörer kommer att finnas på plats under mässans sju  dagar.

Globala byggbranschen fortsätter att växa. I Sverige investerar företag mer än genomsnittet. Framtidsutsikterna är positiva. Tillväxten beräknas till på 3,9 procent  perioden 2018–2022 och 2,6 procent för åren 2023–2027.

Ett fyrtiotal svenska företag kommer att ställa ut på Bauma 2019. Volvo Construction Equipment, HIAB, AB SKF och Brokk är några av företagen. 3 500 utställare från drygt 60 länder förväntas deltaga. Mässan förväntas locka cirka 600 000 besökare från över 200 länder.

Bauma ställer ut på över 614 000 kvm. Jämfört med föregående mässa är det 9 000 kvm  mer jämfört med 2016. Det är 18 hallar - två hallar fler än 2016.

E-mail:
Publicerad 2018-10-01 12:32:05