Mycket trä i kombination av digital teknik att vänta

Mycket trä – så kan man sammanfatta framtidens hus, både vad gäller bostäder och kontor. Men trä kommer också vara gångbart när det gäller stora anläggningar, exempelvis idrottsanläggningar. Husen kommer vara samordnade med både internet och appar. Reglering av olika funktioner i husen kommer att styras via appar.

John Ambuhm heter chefen för digitala lösningar inom företaget Inwido. Han säger om den senaste utvecklingen att både dörrar, fönster och inredning kommr att i framtiden kunna ”tala” med sin användare.

Att arbeta med digitalisering av bostäder är något som engagerar många i dagens byggbransch. Företaget Inwido är ett företag som tillhör de som har den senaste kunskapen inom området. Företaget har sitt laboratorium i Lund där man forskar fram det allra senaste. Många nya produkter har uppfunnits här.

Att digitalisera och styra via nätet har varit något många talat om vad gäller bostäder och kontor. Inwido hade detta tidigt som affärsidé. Här handlade det om att utveckla framtidens dörrar och fönster där man inkluderade den moderna tekniken.

Tolv månader – mer än så ska det helst inte ta att forska fram färdig produkt efter en storslagen idé.

Johan Ambuhm kommr att berätta mer i detalj om Indiwos arbete på den kommande mässan  Stora Trähus den 17 oktober.

E-mail:
Publicerad 2018-10-15 10:57:30