Ny isolering med hybridteknik

Företaget Kingspan har lanserat isolerskummet QuadCore. Medlet är hållbart, har bra brandskydd och hög energiprestanda. Skummet används som isolerkärna i isolerade vägg- och takpaneler.

QuadCore är ett skum gjort med hybridisoleringsteknik. Tekniken är speciell. Den innebär att isolerkärnan har microceller med god termisk förmåga. Det används i sandwichelement tillverkade av Kingspan Panels.

Värmekonduktiviteten är låg i elementen, ända ner till 0,018 W/mK, med hänsyn tagen till åldring enligt EN 13165. Detta skapar goda förutsättningar för energieffektiva byggnader med förhållandevis tunna isolerskivor på 100 mm. 

Skivorna har bra brandegenskaper, B-s1,d0 (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1 och SP FIRE 105. Dessutom har försäkringsbolagen FM Global och LPCB certifierat QuadCore. När det gäller brandmostånd finns det element med olika motståndsklasser, en variant är så bra så den har klassen EI 60.

Ur hållbarhetssynpunkt är QuadCore återvinningsbar. Det är klassat i alla de klassificeringssystem som finns med god miljöklassning överlag. Medlet är tillverkat utan CFC och HCFC utan OD, en förkortning för ozone depletion potential

Företaget ger 40 års garanti på isoleringen och i dagsläget finns dessa element att beställa:

De olika modellerna är följande.

1.KS1000 AWP - Väggelement med dold infästning. Sandwichpanel med U-värde ner till 0,12. 
Finns i tjocklek 80-150 mm.

2. KS1150 TF - Väggelement för genomgående infästningar. Sandwichpanel med U-värde ner till 0,15. 
Finns i tjocklek 100-120 mm.

3. KS1000/KS1100/KS1200 NF/NC - Väggelement med genomgående infästningar. Väggpanel som går att installera både horisontellt och vertikalt. 
Finns i tjocklek 80-200 mm.

4. KS1000 RW - Takelement med genomgående infästningar. Elementet har trapetsprofil.
Finns i tjocklek 80-200 mm.

5. KS1150 TL - Väggelement med genomgående infästningar. Element med brandmotstånd upp till EI60. 
Finns i tjocklek 100-200 mm.

E-mail:
Publicerad 2018-10-29 09:10:30