Värmespecialisten Ngentic i Uppsala växer ytterligare

Ett företag som lär låta höra om sig framöver heter Ngentic. Hittills ett ganska okänt företag men för den initierade känt för att vara mån om att hålla kostnaderna för värmen nere i varje bostad. Enligt företaget sparar företagets kunder drygt tio procent av sin uppvärmningskostnad, vissa upp till 20 procent.

Allt beroende på mängden värme som huset släpper ifrån sig, hur mycket solljus huset får. Vilken temperatur varje hushåll önskar. Företaget har växt under senare år och växer ytterligare. Nu har nämligen Ngenic förvärvat svenska företaget CompWell med dotterbolag i Polen. Med förvärvet ökar antalet anställda från 19 medarbetare till 43 anställda.

Ngnetics VD Björn Berg kommenterar förvärvet med att företaget kan utöka tjänsterna för befintliga kunder. Man hoppas kunna skapa energieffektiviserande tjänster för både större och mindre fastigheter. Uppsala kommer även framöver vara huvudkontoret för företaget. Man tror också på nyanställningar på grund av expansionen. Att företaget nu är i Polen får anses som ett kommande starkt ekonomiskt ben att stå på. Polen satsar miljömässigt på många områden – inte minst detta med att hushålla väl med kostanderna för värme. CompWell AB är idag en ledande aktör inom IMD, Individuell Mätning och Debitering, dvs system för fördelning och förbrukning av energi och vatten i lägenheter. En av CompWells största kunder är kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Tillsammans finns idag Ngenic och CompWells system i över 20 000 bostäder. Dessa mätare samlar varje dygn in mer än 10 000 000 avläsningar.

CompWells grundare Kristoffer Sygel säger att det viktigaste med affären är kundnyttan.

- Tack vare samgåendet kan vi nu bredda vårt erbjudande, säger Sygel. Tidigare har vi endast sysslat med mätning, nu kan vi erbjuda nya attraktiva lösningar för befintliga kunder. Vi är bra på att mäta exakt utetemperatur, inomhustemperatur och mängden solinstrålning. Klimatsmarta lösningar är modellen.

E-mail:
Publicerad 2018-10-29 09:12:53